Pædagogisk grunduddannelse, pgu, ungdomsuddannelse af 11/2 års varighed, der kvalificerede til beskæftigelse som fx pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper eller dagplejer. For voksne med erfaring fra området varede uddannelsen et år. Pædagogisk grunduddannelse blev nedlagt i 2005.