Påtaleopgivelse er det at undlade at tiltale for et strafbart forhold, fordi anklagemyndigheden ikke mener, at der er tilstrækkeligt bevis til, at den sigtede kan blive dømt. Påtaleopgivelse, der er et udslag af princippet om in dubio pro reo, medfører, at en række sager afsluttes pga. bevisets stilling. Se også tiltalefrafald.