Påkommende sted, et skibs position efter fra en kendt position at have udsejlet en given distance på en given kurs. Påkommende sted kan findes ved udsætning i et søkort eller ved bestikregning.