Påklædningsdukke, flad dukkefigur af pap med tilhørende dragter i pap eller papir. Påklædningsdukker kan være ensidede eller tosidede; de sidstnævnte har fodstykker og dobbelte papirdragter, der skubbes ned over dukkens hoved. Påklædningsdukker blev tidligere solgt som billedark til opklæbning; i Danmark nævnes fx en "Paaklædnings-Figur i forskjellige Dragter" i 1826, og billedforlæggeren Alfred Jacobsen (1853-1924) udgav i 1888 et dansk ark med "Figurer til Paaklædning".