Oxoniumion er det systematiske navn for hydrogenionen i vandig opløsning og i krystallinske, hydratiserede syrer under antagelse af, at den har sammensætningen H3O+.