Oximer, kemiske forbindelser, der er dannet af aldehyder eller ketoner og hydroxylamin ved vandfraspaltning. Forbindelserne er ofte krystallinske og kan bruges til at identificere aldehyder og ketoner.