Ovimbundu, bantufolk i det centrale Angola; antal ca. 9 mio. De er overvejende jordbrugere og kvægavlere og udgør den største etniske gruppe i Angola (ca. 36%). Frem til portugisernes kolonisering af Angola var kongeriget Ovimbundu en vigtig magtfaktor i området. Ovimbundufolkets ord for konge, ngola, har givet navn til landet Angola.