Overskydende skat, det beløb, hvormed de indeholdte eller betalte skatter overstiger den endelige skat af et års indkomst. Overskydende skat tilbagebetales i året efter indkomståret med tillæg af en i loven fastsat procentgodtgørelse. Se årsopgørelse.