Overskov, begreb, der er knyttet til skovdriftsformen mellemskovsdrift, hvor det betegner de øverste etager (højskovsdelen) af mellemskoven. Se også mellemskov og skovdyrkning.