Overilter, ældre betegnelse dels for metaloxider med metallet i højeste oxidationstrin, fx blyoverilte, PbO2, til forskel fra blyilte, PbO, dels for stoffer, fx Na2O2, der kan afledes af hydrogenperoxid (brintoverilte). Denne stofklasse kaldes nu peroxider. Se oxider og oxygen (forbindelser).