Overhofret, norsk domstol, der blev oprettet i 1666 som appelinstans for Lagtinget. Overhofrettens domme kunne appelleres til Højesteret i København. Overhofretten blev i 1797 afløst af fire stiftsoverretter.