Overheadprojektor, (1. led eng. overhead, egl. 'over hovedet'), projektionsapparat, hvor et transparent billede eller en tekst placeres på en glasplade, der belyses nedefra; via et oven over anbragt spejl og linsesystem projiceres billedet op på en skærm.