Ovambo, ambo, bantufolk i S-Angola og i N-Namibia, hvor det er den største etniske gruppe; i alt ca. 1,2 mio. Ovambo ernærer sig traditionelt ved agerbrug og kvægavl.