Ovalbumin, ægalbumin, glykoprotein, der er hovedbestanddel af æggehvide. Se også albumin og æg.