Osmometri er i kemien en teknik, hvor man ved at bestemme det osmotiske tryk kan få oplysning om et stofs molekylmasse (vægt), idet en opløsnings osmotiske tryk er proportionalt med koncentrationen af det opløste stof.