Osmo-, 1. vedr. lugt el. lugtesansen. Forleddet osmo- kommer i denne betydning af græsk osme 'lugt'; 2. vedr. tryk. I denne betydning kommer osmo- af græsk osmos 'tryk, stød'.