Orthokiselsyre, meget svag syre med formlen Si(OH)4; saltene kaldes orthosilikater. Se silicium (forbindelser).