Ort, (af mnty. ort 'fjerdedel', egl. 'vinkel', samme ord som ort 'sted'), gammel dansk angivelse for en fjerdedel af mønt- og vægtenheder. Den præcise betydning af en ort har varieret gennem tiden. Inden for møntvæsenet blev ort i Danmark hyppigst brugt i sammensætningen ortsdaler, som var lig 1/4 rigsdaler eller 24 skilling. Mønten blev præget i Danmark-Norge 1731-88 og kaldtes rigsort.