Ornestation, ejendom, hvorpå man har et antal avlsorner. Søer blev tidligere bragt hertil for parring, eller orner blev transporteret rundt til brunstige søer i oplandet. Af sundhedsmæssige årsager er denne praksis nu ophørt til fordel for kunstig inseminering. Danske Slagteriers KS-selskab (Kunstig Sædoverføring) har flere ornestationer rundt om i Danmark.