Orne, handyr hos arter af svinefamilien. Hos tamsvinet indtræder kønsmodenhed i 4-6-måneders-alderen, men sædproduktionen stiger indtil 12-måneders-alderen. I svineproduktionen anvendes betegnelsen orne kun om dyr, der bruges til avl; de øvrige kaldes hangrise, mens en galt er en kastreret hangris. Se også svinefamilien.