Ormstukket træ, populærbetegnelse for angreb af borebiller i bygnings- og møbeltræværk. Borebillernes larver kaldes fejlagtigt for orm. Larverne gnaver gange inde i træet, og de voksne biller borer sig ud gennem cirkelrunde flyvehuller, ormehuller, hvorfra der drysser fint boremel. Træ bliver kun ormstukket ved høj fugtighed.