Orlogsskib, nu ethvert egentligt krigsskib, tidligere en særlig dansk betegnelse for linjeskib.