Originalinstrumenter, ofte anvendt, men misvisende betegnelse for historiske musikinstrumenter.