Orientering, (af orientere, opr. 'anbringe i retning af øst', se Orienten), i matematik fortegnsvedtægt for geometriske objekter. En ret linje er orienteret, når den ene retning på linjen er valgt som den positive (jf. koordinatsystem). En kurve orienteres på lignende vis. Orientering af en plan består i, at alle dens normaler gives den samme positive retning. Griber man om en normal med højre hånd, så tommelfingeren peger i den positive retning, vil de andre fingre fastlægge planens positive omløbsretning. En vinkel i planen kaldes positiv, hvis buen fra dens første til dens andet ben gennemløbes i planens positive omløbsretning. En flade orienteres også via normalerne; i nogle tilfælde viser det sig dog, at man kun kan orientere en del af fladen; den kaldes så ikke-orienterbar, se flade.