Orienteret, (se orientere), indstillet i en bestemt (politisk el. religiøs) retning.