Orientere, (egl. anbringe i retning mod øst, af fr. orienter, af lat.), sætte sig ind i det vigtigste i en sag el. et spørgsmål.