Organsin, kædesilke, den bedste del af den afhaspede silketråd. Organsin er totrådet, og hver af de to tråde består af tre til otte enkelttråde af gregesilke (se grege), der først er højresnoet i spindingen og derefter hårdt venstresnoet i tvindingen.