Organisk samfundsopfattelse, opfattelsen af et samfund som en levende organisme analogt til en biologisk betragtning af organismer mht. fx opståen, livsforløb/udvikling og død samt bestanddele (celler, organer, kredsløb) og deres funktioner og indbyrdes relationer. Denne opfattelse var central i fx Émile Durkheims funktionalistiske samfundsopfattelse og Herbert Spencers socialdarwinisme. Se også organicisme.