Organisk forbundet, (se organisk), inderligt forbundet; dannende et ubrydeligt hele hvis dele samvirker og støtter hinanden.