Ordningshærdning, hårdhedsstigning i metallegeringer som følge af atomar ordning. Fænomenet kendes bedst i guld-kobber- og palladium-kobber-legeringer samt i smedemessing. Ved høj temperatur, men stadig i fast fase, vil legeringens atomer pga. varmebevægelsen befinde sig på tilfældige steder i krystalgitteret, men ved særlige kølemetoder kan de bringes til at ordne sig regelmæssigt. Dette medfører beskedne hårdhedsstigninger på 10-25%.