Ordinarium, (lat. 'som hører til ordenen'), de fem dele af den romersk-katolske messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei, hvis tekster forbliver uforandrede - modsat messens proprium, hvis tekster skifter efter kirkeårets søndage, fester og helgenfester.