Ordinans, i ældre dansk retssprog det samme som en lov. Ordinans anvendtes ligesom reces især om love af større betydning, fx Kirkeordinansen (latinsk udgave fra 1537, dansk udgave fra 1539) og Ægteskabsordinansen af 1582. Love af mere speciel karakter, fx om kgl. embedsmænds virksomhed, kunne undertiden betegnes ordinans, fx Ordinans af 1632 om Toldens Oppebørsel.