Ordfører, i politik en person, som et politisk partis folketingsgruppe vælger til inden for et bestemt politisk sagsområde at lede forhandlingerne med andre partier og fremføre partiets synspunkter i debatter og over for offentligheden. Partierne har således ordførere inden for fx skatte-, social- og trafikpolitik. Desuden vælger folketingsgrupperne en politisk ordfører, som tager sig af de overordnede debatter og generelt udtaler sig på partiets vegne. Den politiske ordfører tilhører partiets inderkreds.