Orbis terrarum, (lat.), landenes kreds; hele Jorden; ældre betegnelse for Jorden, bl.a. anvendt i titler på atlasser.