Opportunisme, handlemåde, hvor man tilpasser sig den øjeblikkelige situation uden hensyn til principper.