Opponere, 1) fremkomme med modsigelser og indvendinger; gøre opposition. 2) ved doktordisputatser kritisere doktorandens afhandling.