Opp., forkortelse for 1. opera, værker (pl. af opus); 2. oppositum, det modsatte; modsætning.