Oplysningspligt, pligt, der påhviler private, der udfører opgaver for det offentlige, til at give de sociale myndigheder adgang til at indhente oplysninger om en borger, som er nødvendige for at kunne behandle en sag.