Operationalisme, videnskabsteoretisk retning, udviklet af Percy W. Bridgman i The Logic of Modern Physics (1927). Retningen, der har mange ligheder med den logiske positivisme, stiller det krav til videnskabelige begreber, fx "atomvægt", at de skal kunne defineres ud fra andre begreber, som udelukkende refererer til de procedurer eller eksperimentelle operationer, hvorved man bestemmer deres kvantitet.