Begrebet operant bruges inden for psykologi om adfærd, som er en tilsigtet, viljekontrolleret reaktion i en vis problemsituation; det modsatte af respondent.