Opberedningsanlæg, anlæg til bearbejdning af malm for at koncentrere et eller flere mineraler og derefter udvinde det søgte metal. Separationen sker ved mekaniske processer, dvs. knusning, formaling, magnetisk og gravitativ adskillelse, og ved kemiske, fx flotation. Se mineralopberedning.