Ontogenese, det enkelte individs udvikling, modsat fylogenese, arternes udvikling (se fylogeni).