Omsætningsaktiver, aktiver, som indgår i det normale varekredsløb eller realiseres i penge inden for et år. De består af varebeholdninger, varedebitorer, kasse- og bankbeholdning mv. Se også årsregnskab.