Omprioritering, omlæggelse af et lån med pant i fast ejendom med henblik på at opnå nye vilkår. Omprioriteringen omfatter optagelse af et nyt eller flere nye lån til at finansiere indfrielse af restgælden på eksisterende lån. Indfrielsen af det eksisterende lån kan enten ske ved at indfri obligationsrestgælden til markedsværdi eller ved at foretage en konvertering. I det første tilfælde sker indfrielsen gennem opkøb af obligationer til markedskurs, mens der i det andet foretages en kontantindfrielse til parikurs, dvs. til kurs 100 og dermed til pålydende værdi. Omprioriteringen sker som regel med det formål at opnå en reduktion af de terminsvise ydelser ved at forlænge løbetiden og foretage en tilpasning af den pålydende rente til markedsrenteniveauet. I forbindelse med handel med fast ejendom foretages der som oftest en omprioritering.