Omnivor, altædende dyr, se ernæringsmåder og fødenet.