Omkrystallisation, rensning af et krystallinsk stof ved genopløsning og fornyet krystallisation. De derved dannede krystaller kan være langt renere end de primært dannede, idet urenhederne forbliver i moderluden, dvs. den resterende opløsning. Den er naturligvis mættet med det ønskede stof, hvilket medfører et væsentligt tab af det. Ved yderligere inddampning eller afkøling udkrystalliserer mere af det ønskede stof, men i stigende grad urent. Disse krystaller kan opløses igen, og opløsningen kan føres tilbage til den primære krystallisation.