Omdrift, i jordbruget afgrødefølge, dvs. vekslen mellem afgrøder. I landbruget fulgte omdriften tidligere normalt en fast plan for flere år, nu foretages afgrødevalget ofte fra år til år. Se også planteavl og sædskifte.