Olifant, (af oldfr. oliphant 'elefant'), endeblæst elfenbenshorn uden fingerhuller. Det kom til Europa fra Det Byzantinske Rige i 900- og 1000-t. og blev fortsat fremstillet til 1700-t. Olifanten, der ofte var kunstfærdigt udskåret og belagt med ædle metaller, hørte ligesom sværdet til adelsmandens attributter og brugtes både som signal- og drikkehorn. Det omtales bl.a. i Rolandskvadet .