Oktrojeret konstitution, (se oktrojere), fri forfatning, som en fyrste bevilger folket som en nådegave uden medvirkning af en folkevalgt forsamling.