Oktroj, ældre betegnelse for en koncession fra staten (kongemagten) til at drive en bestemt form for virksomhed eller selskab. De første danske aktieselskaber, herunder Det Ostindiske Kompagni stiftet 1616, skulle have kongemagtens oktroj som betingelse for stiftelsen. Også oprettelse af banker eller forsikringsselskaber forudsatte oktroj. I vore dage kan aktie- og anpartsselskaber mv. stiftes, når lovens betingelser er opfyldt, men kravet om særlig koncession er opretholdt for visse virksomheder, fx forsikring, bank og børsmæglervirksomhed.